top of page

Koupě bytu a jeho financování

Platební podmínky

Platební podmínky jsou dané předem a jsou pro všechny stejné. Úhrada každé části kupní ceny je navázaná na konkrétní kroky. Veškeré platební podmínky jsou nastaveny s ohledem na obchodní model budoucího prodávajícího a nelze je měnit.

Rezervační záloha je splatná do 5 pracovních dnů od uzavření Rezervační smlouvy. Je součástí kupní ceny. Platnost rezervační smlouvy je 180 dnů.

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uzavření a částka ve výši 15 %  z kupní ceny je splatná do 30 dnů od jejího podpisu.

Po provedení vkladu Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy máte 30 kalendářních dnů na uhrazení 50 % částky z kupní ceny.

Doplatek do plné kupní ceny se hradí po kolaudaci, před podpisem Kupní smlouvy. Jeho splatnost je 30 kalendářních dnů.

1. ZÁLOHA
100.000,- Kč
2. ZÁLOHA
15 %
3. ZÁLOHA
50 %
DOPLATEK
DO KUPNÍ CENY

Jak si koupit byt v našem projektu

 1. V sekci Nabídka bytů  na těchto stránkách si vyberete byt, který odpovídá Vašim představám.

 2. Zašlete email na:      info@lidickakyjov.cz s konkrétním označením bytu. Připojte, prosím, Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo. Ozveme se Vám nepozději následující pracovní den a domluvíme si termín osobní nebo on-line schůzky.

 3. Na schůzce probereme všechny Vaše dotazy a seznámíme Vás s celým projektem, vybavením bytu a smluvními podmínkami.

  • Jakmile se rozhodnete pro konrétní byt, připravíme Vám návrh příslušné smlouvy.

 4. Dále nás bude zajímat, jak chcete koupi bytu financovat.

  1. Financování z vlastních zdrojů - budete-li financovat z vlastních peněz, případně dávat do zástavy jinou nemovitost (např. Vaši další nemovitost nebo nemovitost někoho z rodiny), splátkový kalendář je uveden v sekci výše - Platební podmínky.

  2. Financování koupě hypotékou - rádi Vám pomůžeme s financováním hypotéčního úvěru. Naše společnost spolupracuje s finančním specialistou Mgr. et Ing.  Jakubem Hnilou, který Vám naídne nejvýhodnější podmínky na trhu od různých bank, jež umožní čerpání úvěru dle standardizovaných podmínek nastavených ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Jakub Vám zajistí rychlou komunikaci s bankou a ušetří Vám administrativní komplikace.

 5. Po podpisu rezervační smlouvy uhradíte do 5 pracovních dnů rezervační zálohu ve výši 100.000,- Kč na náš účet. Platnost rezervace je 180 kalendářních dnů.

 6. Splníte-li včas svoji povinnost uhradit rezervační poplatek a Developer zahájí výstavbu Domu, vyzveme Vás k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSBK). Před jejím uzavření je nutné mít vyřešené financování. Jedná se o závaznou smlouvu pro obě strany a je třeba mít jistotu, že kupní cenu dokážete uhradit, Splátku ve výši 15 % z kupní ceny uhradíte do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření SoSBK. Tuto částku budete posílat na projektový účet vedený v bance.

 7. Zajistíme pro Vás vypracování Prohlášení vlastníka budovy. Tímto dokumentem rozdělíme budovu a pozemky. Vzniknou tak jednotlivé bytu a budou jasné jejich spoluvlastnické podíly, výměry a umístění v budově. Prohlášení vlastníka poté podáme s Návrhem na vklad do katastru. Rozdělení na konkrétní jednotky je klíčové pro financování hypotéčním úvěrem. Banka, která bude poskytovat úvěr, potřebuje zapsat nemovitsti zástavní právo. Jen díky tomu je možné celý nákup bytu hladce zrealizovat

 8. Poté, co katastr zapíše Prohlášení vlastníka budovy, Vás vyzveme k uzavření Kupní smlouvy. Její návrh je nedílnou součástí SoSBK, kterou již spolu budeme mít uzavřenou.

  • Splátku ve výši 50 % kupní ceny uhradíte do 30 kalendářních dnů po Prohlášení vlastníka.

  • Udělíme souhlas se zřízením zástavního práva, bude-li to banka vyžadovat.

  • Během předjímky bytové jednotky budete mít možnost si zkontrolovat Váš byt a kvalitu provedených prací. Případné vady a nedodělky odstraníme do doby, než Vám předáme byt.

 9. V době dokončení výstavby zkolaudujeme všechny byty a vyzveme Vás k uhrazení doplatku do plné kupní ceny.

 10. Po uzavření Kupní smlouvy Vám předáme byt na základě Předávacího protokolu.

 11. Následně katastru doručíme Kupní smlouvu, Návrh na vklad a uhradíme správní poplatek 2.000; Kč. Vklad bude povolen po uplynutí zákonných lhůt. Budete si pak moci zkontrolovat, že jste vedeni jako majitelé bytové jednotky.
  * Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

§

§

SMLOUVY

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva slouží k rezervaci bytové jednotky za účelem uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Rezervační doba na bytovou jednotku je stanovena na 180 kalendářních dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy.
Rezervační záloha je 100.000; Kč  a je splatná do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy.
Rezervační záloha se skládá na projektový účet developera, který je vedený v bance.
Rezervační záloha je součástí budoucí kupní ceny.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SoSBK)

SoSBK je závazkem prodávajícího i kupujícího a obě strany si jejím prostřednictvím potvrzují, že v ujednané lhůtě uzavřou kupní smlouvu.
Současně v dokumentu určují, co vše a do kdy se musí učinit, než se podepíše kupní smlouva.
Dle Vámi zvoleného způsobu financování Vám zástupce developera připraví návrh této smlouvy s platebním kalendářem.
Přílohy smlouvy:

 • Splátkový kalendář

 • Situační plán budoucího umístění bytového domu

 • Plán bytu vč. umístění bytu na příslušném podlaží domu

 • Plán umístění sklepní kóje

 • Popis a varianty standardního vybavení

 • Vzor Kupní smlouvy

 • Formulář klientských změn

Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám

§

Prohlášení vlastníka je právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, jímž vlastník nemovitosti vymezí bytové jednotky v domě (jedná se o bytové i nebytové prostory včetně jejich příslušenství a vybavení).
Po tomto právním úkonu je nemovitost rozdělena na jednotky, se kterými lze libovolně nakládat.

Kupní smlouva

Kupní smlouva (KS) je klíčovým dokumentem při úplatném převodu nemovitosti. Podpisem KS se stáváte majitelem bytové jednotky.
Kupní smlouva

 1. Identifikuje smluvní strany.

 2. Specifikuje předmět převodu a u bytové jednotky uvádí tyto náležitosti dle § 8 Katastrálního zákona 

  • číslo jednotky a pojmenování

  • označení budovy, ve které se byt nachází

  • označení pozemku, na kterém je budova postavena

  • označení případných kolních pozemnků

  • katastrální území, katastrální úřad

  • list vlastnictví, na kterém jsou byt, budova a pozemky zapsan

 3. Ve smlouvě bude uvedena i kupní cena a způsob její úhrady (zda bude hrazena z vlastních zdrojů či z hypotečního úvěru) a bude stanoveno datum, do kterého má být uhrazena.

 4. Dále zde bude specifikování možnost odstoupení a pro případ porušení určitých povinností smluvních stran bude stanovena i smluvní pokuta.

 5. Obsahuje prohlášení o případných vadách

 6. Jsou v ní sjednány podmínky a datum předání nemovitosti kupujícímu.

SoSBK

§

Rezervační smlova
Prohlášení vlastníka
Kupní smlova
bottom of page